י״ז בְּאִיָיר תשפ״ד / 2024-05-25

תאריך עברי:

שנה תאריך

תאריך לועזי:

שנה תאריך
עלות השחר 4:05
זריחה 5:36½
שקיעה 19:41
צאת הכוכבים 19:58
סו"ז ק"ש מגן אברהם 8:21
סו"ז ק"ש הגאון מוילנא 9:03
סו"ז קריאת שמע ב' 10:14
חצות יום ולילה 12:36-36
מנחה גדולה 13:11-12
מנחה קטנה 16:42-45
פלג המנחה 18:26-29

פרשת בהר

הדלקת נרות 19:20
צאת שבת/חג 20:12
רבינו תם 21:07