ט״ו בְּסִיוָן תשפ״ד / 2024-06-21

תאריך עברי:

שנה תאריך

תאריך לועזי:

שנה תאריך
עלות השחר 4:01
זריחה 5:34¼
שקיעה 19:53
צאת הכוכבים 20:10
סו"ז ק"ש מגן אברהם 8:21
סו"ז ק"ש הגאון מוילנא 9:04
סו"ז קריאת שמע ב' 10:16
חצות יום ולילה 12:40-41
מנחה גדולה 13:16-18
מנחה קטנה 16:53-54
פלג המנחה 18:39-40

פרשת בהעלתך

הדלקת נרות 19:33
צאת שבת/חג 20:24
רבינו תם 21:21