כ״א בְּכִסְלֵו תשפ״ד / 2023-12-04

תאריך עברי:

שנה תאריך

תאריך לועזי:

שנה תאריך
עלות השחר 5:15
זריחה 6:21¾
שקיעה 16:40
צאת הכוכבים 16:53
סו"ז ק"ש מגן אברהם 8:22
סו"ז ק"ש הגאון מוילנא 8:53
סו"ז קריאת שמע ב' 9:45
חצות יום ולילה 11:29-31
מנחה גדולה 11:59-02
מנחה קטנה 14:31-33
פלג המנחה 15:48-49

שבת מברכים חודש טבת, פרשת וישב

הדלקת נרות 16:21
צאת שבת/חג 17:12
רבינו תם 17:44