ו׳ בְּנִיסָן תשפ״ד / 2024-04-14

תאריך עברי:

שנה תאריך

תאריך לועזי:

שנה תאריך
עלות השחר 4:47
זריחה 6:11½
שקיעה 19:12
צאת הכוכבים 19:28
סו"ז ק"ש מגן אברהם 8:43
סו"ז ק"ש הגאון מוילנא 9:22
סו"ז קריאת שמע ב' 10:28
חצות יום ולילה 12:39-38
מנחה גדולה 13:13-12
מנחה קטנה 16:30-31
פלג המנחה 18:06-09

שבת הגדול, פרשת מצרע

הדלקת נרות 18:56
צאת שבת/חג 19:48
רבינו תם 20:37