י״א בְּתַמּוּז תשפ״ד / 2024-07-17

תאריך עברי:

שנה תאריך

תאריך לועזי:

שנה תאריך
עלות השחר 4:14
זריחה 5:45¼
שקיעה 19:50
צאת הכוכבים 20:07
סו"ז ק"ש מגן אברהם 8:30
סו"ז ק"ש הגאון מוילנא 9:12
סו"ז קריאת שמע ב' 10:23
חצות יום ולילה 12:45-46
מנחה גדולה 13:21-21
מנחה קטנה 16:54-53
פלג המנחה 18:39-37

פרשת בלק

הדלקת נרות 19:29
צאת שבת/חג 20:19
רבינו תם 21:14